Mủ trôm giúp mát gan, tiêu độc, làm đẹp da và còn hơn thế nữa!

Hằng năm, cứ vào độ tháng ba, tháng tư, khi cái nắng dường như gay gắt hơn, nhiều người Sài Gòn lại đổ xô đến các hàng nước tìm kiếm thứ nước mủ trôm giòn giòn sực sực, mát mát thơm thơm vừa giúp giải nhiệt cơ thể, vừa được trò chuyện đôi ba câu …

Đọc tiếpMủ trôm giúp mát gan, tiêu độc, làm đẹp da và còn hơn thế nữa!